Facebook

Werkwijze

Briefing
Om tot een goed eindresultaat te komen is een briefing erg belangrijk. Tijdens deze kennismaking komen onder andere de doelstelling, de doelgroep, het budget en een eventuele deadline aan bod. Vervolgens kan er een concept of communicatieplan worden ontwikkeld of geef ik een advies.
Hierna ga ik over tot de productie. Na een controle wordt het definitieve product afgeleverd.

Tarieven
Omdat iedere opdracht verschillend is maak ik per opdracht offerte. Bij grotere projecten of vaker voorkomende opdrachten kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Hiernaast is werken op basis van een uurtarief of woordtarief ook mogelijk. Dit tarief wordt in overleg vastgesteld. Want een bestaande tekst corrigeren is natuurlijk iets anders dan het schrijven van een webtekst of het bedenken van een merknaam of slogan.

Neem voor meer informatie gerust contact op./

Alle rechten voorbehouden

Powered by: